DANIŞMANLIK

Danışmanlık kapsamında proje süreçlerinin profesyonel olarak ilerlemesi, bunun yanında yatırımcılar ile finans kaynakları arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve şeffaf olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.  YEKTA Enerji tarafından hazırlanmış olan fizibilite, teknik analiz ve yatırım değerlendirme gibi özen ve detay gerektiren çalışmalarda yatırımcılar ve finans kuruluşlarına karşı eşit mesafede durulmaktadır. Gerek yatırımcı gerekse de finans kuruluşuna karşı, son derece şeffaf bir yaklaşım ile hareket edilmektedir.