HİZMET PAKETLERİMİZ
OUR SERVICE PACKAGES
Hizmetler - ServicesEkonomik-1 Economical-1Ekonomik-2 Economical-1Standart StandardProfesyonel ProfessionalPremium Premium
Santralin mevcut izleme sistemi - Current monitoring system of the power plant
EDAŞ faturasının değerlendirilmesi - Evaluation of EDAS invoice
Garanti Takibi - Warranty Follow-up
Ürün Tedariği - Product Supply
EDAŞ sistemi olduğu düşünülerek EVIS izleme - EVIS monitoring by considering the EDAS system
Aylık raporlama - Monthly Reporting
Stok yönetimi - Stock Management
Termal Kamera ile Panel Kontrolü (Santralin %20'sinin taranması) (yılda 1 defa) - Panel control with Thermal Camera (Scanning 20% of the Power Plant) (once a year)
Topraklama Testi (yılda 1 defa) - Grounding Test (once a year)
OG önleyici bakım çalışması ve raporlaması (yılda 1 defa) - MT preventive maintenance work and reporting (once a year)P
GES önleyici bakım çalışması ve raporlaması (yılda 1 defa) - SPP preventive maintenance work and reporting (once a year)
Gölge etkisi oluşturacak bitkilerin ortadan kaldırılması - Elimination of plants that will create shadow effect
Kompanzasyon Takibi - Compensation Tracking
Arızalı Panellerin Tamiri - Repair of Defective Panels
SPO Raporlaması (ölçüm istasyonu olduğu düşünülerek) - SPO Reporting (considering it is a measurement station)
Panel Temizliği (yılda 1 defa) - Panel Cleaning (once a year)
Profesyonel Güvenlik Hizmeti - Professional Security Service
Yedek Parça - Spare Part
Santral Sigortası - Central Insurance
Röle selektivite ayarlarının kontrolü - Control of relay selectivity settings
İşletme sorumlusu - Business Manager