ALTINEKİN GES

 YATIRIMCI

Mert Çelik

 KAPASİTE

4,49 MWp

 PROJE YERİ

Altınekin / KONYA