RNT ENERJİ GES

 YATIRIMCI

RNT Enerji A.Ş.

 KAPASİTE

2,29 MWp

 PROJE YERİ

Yeşilgölcük / NİĞDE