Periyodik Bakım ve Kontrol/Önleyici Bakım

Önleyici periyodik bakım ve kontrol hizmeti planı 3 aylık, 6 aylık, ve 1 yıllık olmak üzere 3 ayrı tablo halinde hazırlanarak yatırımcıya sunulur. Sistem, teçhizat veya ekipman ömrünün uzatılması ve oluşabilecek arızaların önünde geçmek için yapılan periyodik/önleyici bakımlar, hazırlanan plan çerçevesinde gerçekleştirilerek yatırımcıya rapor edilir ve üretimde maksimum performans hedeflenir.